Terms and conditions

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Gothenburg Coffee Group AB (Organisationsnummer: 559158-5715) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter"nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.morgoncoffeeroasters.com ("Webbplatsen" nedan) samt via telefon eller e-post. Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos Gothenburg Coffee Group AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Gothenburg Coffee Group AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför köp" i kassan (steg 3 av 3). Genom att klicka på knappen "Slutför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Gothenburg Coffee Group AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet ”Order # confirmed” till den e-postadress som du angav när du beställde. När vi skickar e-postmeddelandet "”Order # confirmed”" till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Gothenburg Coffee Group AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal. Handla tryggt med rätt att ändra din beställning Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss på telefon: 031-502109 eller e-post: hello@morgoncoffeeroasters.com. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras). Handla tryggt med rätt till avbeställning. Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning skall du kontakta oss på telefon: 031-502109 eller e-post: hello@morgoncoffeeroasters.com. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

 

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive mervärdesskatt (moms). Moms för momspliktiga produkter debiteras med antingen 25% (frakt och utrustning) eller 12% (livsmedel/kaffe). Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information. Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

 

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

 

§5. Betalning

Gothenburg Coffee Group AB använder Shopify, PayPal och Stripe som mellanhand för hantering av betalningar. 

Med Stripe kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express. Kortet debiteras i samband med order. Stripe hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

 

§6. Fullgörande

Gothenburg Coffee Group AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet ”Order # confirmed”. Gothenburg Coffee Group AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

 

§7. Leverans

Produkter levereras till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners DHL, UPS och Postnord. Gothenburg Coffee Group AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad: Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan.

Leveranstid: Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Gothenburg Coffee Group AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Gothenburg Coffee Group AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kommer beställningen levereras när samtliga beställda varor åter finns i lager. Paket inom Sverige i samarbete med DHL och Postnord levereras inom 2-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Gothenburg Coffee Group AB:s lager. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Aviserad försändelse skall hämtas ut inom 14 dagar, outhämtade försändelser återsänds till Gothenburg Coffee Group AB. ”Standard Shipping” är ett spårbart fraktalternativ. Om din leveransadress är i öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3 helgfria vardagar. Uppstår en leveransförsening har du som kund rätt att häva detta avtal utan kostnad. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Gothenburg Coffee Group AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Gothenburg Coffee Group AB insåg eller borde ha insett detta. Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Gothenburg Coffee Group AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

 

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Gothenburg Coffee Group AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Gothenburg Coffee Group AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Gothenburg Coffee Group AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Gothenburg Coffee Group AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Gothenburg Coffee Group AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Gothenburg Coffee Group AB i varje enskilt fall. Gothenburg Coffee Group AB:s bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen, till exempel livsmedel.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Gothenburg Coffee Group AB om att du önskar ångra köpet. 

Kontaktinformation 

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Telefon: +4631502109.

 

§9. Reklamation och garanti

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Gothenburg Coffee Group AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Gothenburg Coffee Group AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Gothenburg Coffee Group AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

 

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Gothenburg Coffee Group AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Gothenburg Coffee Group AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Gothenburg Coffee Group AB är du ansvarig för att produkterna når Gothenburg Coffee Group AB i oskadat skick. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress: 

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Sverige

Gothenburg Coffee Group AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 

§11. Förbehåll

Gothenburg Coffee Group AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Gothenburg Coffee Group AB. Gothenburg Coffee Group AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Gothenburg Coffee Group AB och kund.

Gothenburg Coffee Group AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Gothenburg Coffee Group AB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

 

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Gothenburg Coffee Group AB:s kontroll och som Gothenburg Coffee Group AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Gothenburg Coffee Group AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Gothenburg Coffee Group AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för leveransförsening utanför Gothenburg Coffee Group AB  kontroll. Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Gothenburg Coffee Group AB:s kontroll, skall inte Gothenburg Coffee Group AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Gothenburg Coffee Group AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Gothenburg Coffee Group AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

 

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Gothenburg Coffee Group AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Gothenburg Coffee Group AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Gothenburg Coffee Group AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig: Gothenburg Coffee Group AB (Org. 559158-5715)

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Sverige

 

Kunduppgifter som lagras:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Köphistorik hos Gothenburg Coffee Group AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: -Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi dessa. Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Gothenburg Coffee Group AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Gothenburg Coffee Group AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

 

§14. Övrigt

Gothenburg Coffee Group AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Gothenburg Coffee Group AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Gothenburg Coffee Group AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist mellan Gothenburg Coffee Group AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Gothenburg Coffee Group AB följa nämndens beslut.

 

Vi är ett kundvänligt företag och är mycket måna att om du ska vara nöjd och känna dig trygg med att handla hos oss. Kundtjänst hjälper dig med eventuella frågor som berör vårt utbud eller ditt köp hos oss, inga extra avgifter debiteras vid eventuell telefonkontakt. Om något problem skulle uppstå i samband med ditt köp kommer alltid vi försöka lösa det tillsammans med dig på bästa sätt. Om ett kundärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Gothenburg Coffee Group AB följa nämndens beslut.