Terms and conditions

Our terms and conditions. For English, please scroll down.

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Gothenburg Coffee Group AB (Organisationsnummer: 559158-5715) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter"nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.morgoncoffeeroasters.com ("Webbplatsen" nedan) samt via telefon eller e-post. Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos Gothenburg Coffee Group AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Gothenburg Coffee Group AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför köp" i kassan (steg 3 av 3). Genom att klicka på knappen "Slutför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Gothenburg Coffee Group AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet ”Order # confirmed” till den e-postadress som du angav när du beställde. När vi skickar e-postmeddelandet "”Order # confirmed”" till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Gothenburg Coffee Group AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal. Handla tryggt med rätt att ändra din beställning Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss på telefon: 031-502109 eller e-post: hello@morgoncoffeeroasters.com. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras). Handla tryggt med rätt till avbeställning. Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning skall du kontakta oss på telefon: 031-502109 eller e-post: hello@morgoncoffeeroasters.com. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

 

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive mervärdesskatt (moms). Moms för momspliktiga produkter debiteras med antingen 25% (frakt och utrustning) eller 12% (livsmedel/kaffe). Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information. Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

 

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

 

§5. Betalning

Gothenburg Coffee Group AB använder Shopify, PayPal och Stripe som mellanhand för hantering av betalningar. 

Med Stripe kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express. Kortet debiteras i samband med order. Stripe hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

 

§6. Fullgörande

Gothenburg Coffee Group AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet ”Order # confirmed”. Gothenburg Coffee Group AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

 

§7. Leverans

Produkter levereras till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners DHL, UPS och Postnord. Gothenburg Coffee Group AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad: Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan.

Leveranstid: Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Gothenburg Coffee Group AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Gothenburg Coffee Group AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kommer beställningen levereras när samtliga beställda varor åter finns i lager. Paket inom Sverige i samarbete med DHL och Postnord levereras inom 2-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Gothenburg Coffee Group AB:s lager. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Aviserad försändelse skall hämtas ut inom 14 dagar, outhämtade försändelser återsänds till Gothenburg Coffee Group AB. ”Standard Shipping” är ett spårbart fraktalternativ. Om din leveransadress är i öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3 helgfria vardagar. Uppstår en leveransförsening har du som kund rätt att häva detta avtal utan kostnad. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Gothenburg Coffee Group AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Gothenburg Coffee Group AB insåg eller borde ha insett detta. Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Gothenburg Coffee Group AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

 

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Gothenburg Coffee Group AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Gothenburg Coffee Group AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Gothenburg Coffee Group AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Gothenburg Coffee Group AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Gothenburg Coffee Group AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Gothenburg Coffee Group AB i varje enskilt fall. Gothenburg Coffee Group AB:s bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen, till exempel livsmedel.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Gothenburg Coffee Group AB om att du önskar ångra köpet. 

Kontaktinformation 

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Telefon: +4631502109.

 

§9. Reklamation och garanti

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Gothenburg Coffee Group AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Gothenburg Coffee Group AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Gothenburg Coffee Group AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

 

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Gothenburg Coffee Group AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Gothenburg Coffee Group AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Gothenburg Coffee Group AB är du ansvarig för att produkterna når Gothenburg Coffee Group AB i oskadat skick. Gothenburg Coffee Group AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress: 

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Sverige

Gothenburg Coffee Group AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 

§11. Förbehåll

Gothenburg Coffee Group AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Gothenburg Coffee Group AB. Gothenburg Coffee Group AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Gothenburg Coffee Group AB och kund.

Gothenburg Coffee Group AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Gothenburg Coffee Group AB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

 

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Gothenburg Coffee Group AB:s kontroll och som Gothenburg Coffee Group AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Gothenburg Coffee Group AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Gothenburg Coffee Group AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för leveransförsening utanför Gothenburg Coffee Group AB  kontroll. Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Gothenburg Coffee Group AB:s kontroll, skall inte Gothenburg Coffee Group AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Gothenburg Coffee Group AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Gothenburg Coffee Group AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

 

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Gothenburg Coffee Group AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Gothenburg Coffee Group AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Gothenburg Coffee Group AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig: Gothenburg Coffee Group AB (Org. 559158-5715)

Anders Carlssons Gata 30

41755 Göteborg

Sverige

 

Kunduppgifter som lagras:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Köphistorik hos Gothenburg Coffee Group AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: -Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi dessa. Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Gothenburg Coffee Group AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Gothenburg Coffee Group AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

 

§14. Övrigt

Gothenburg Coffee Group AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Gothenburg Coffee Group AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Gothenburg Coffee Group AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist mellan Gothenburg Coffee Group AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Gothenburg Coffee Group AB följa nämndens beslut.

 

Vi är ett kundvänligt företag och är mycket måna att om du ska vara nöjd och känna dig trygg med att handla hos oss. Kundtjänst hjälper dig med eventuella frågor som berör vårt utbud eller ditt köp hos oss, inga extra avgifter debiteras vid eventuell telefonkontakt. Om något problem skulle uppstå i samband med ditt köp kommer alltid vi försöka lösa det tillsammans med dig på bästa sätt. Om ett kundärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Gothenburg Coffee Group AB följa nämndens beslut.

/

§1. Generally

These purchase conditions (the "Agreement" below) are adapted for sale on the Internet (distance trading). Gothenburg Coffee Group AB (Organization number: 559158-5715) is the selling party. The buying party is referred to as the "Customer" in this agreement. The terms of the agreement are adapted for sale to private individuals who are 18 years of age resident in Sweden and when selling goods ("products" below). With us, you as a customer can easily place an order at www.morgoncoffeeroasters.com ("The Website" below) as well as by phone or email. Conditions or parts thereof in this Agreement that deviate from mandatory legislation are without effect to the extent that the deviation is not in favor of the customer. This provision applies only if the customer is a private individual and that the purchase is for private consumption.

§2. Ordering

At Gothenburg Coffee Group AB you order products easily and conveniently. We offer secure payment options and secure deliveries. Gothenburg Coffee Group AB receives your order when you click on the "Finish purchase" button in the checkout (step 3 of 3). By clicking on the "Finish purchase" button you as a customer also accept payment responsibility for your order. When Gothenburg Coffee Group AB has received your order, you will receive the e-mail message "Order # confirmed" to the email address you provided when you ordered. When we send the "" Order # confirmed "email to you, this Agreement is also concluded. If it would be impossible for us at Gothenburg Coffee Group AB to deliver your order, we will contact you immediately. Should this happen, we will offer you a new solution provided that it is possible. When you accept our proposal for a new solution, this Agreement is concluded. Shop safely with the right to change your order If you change your mind, you also have the opportunity to change your order. For a change of order, please contact us by phone: 031-502109 or e-mail: hello@morgoncoffeeroasters.com. Change of order must be notified before order is packed (effected). Shop safely with the right to cancellation. If you regret, we offer you to cancel your order. To make a cancellation you must contact us by phone: 031-502109 or e-mail: hello@morgoncoffeeroasters.com. Cancellation must be notified before the order is packed (effected).

§3. Prices and fees

Prices are stated in Swedish kronor (SEK) and are reported including VAT (VAT). VAT for products subject to VAT is charged with either 25% (freight and equipment) or 12% (food / coffee). Charges for shipping and payment can be added at each order, see §5. Payment and §7. Delivery in the Agreement for more information. Offers and promotions that are marketed on the website apply as far as the stock is sufficient if no other conditions are reported in connection with the offer.

§4. Products and assortment

All products offered on the website are adapted for use on the Swedish market. This means, among other things, that the products meet Swedish environmental requirements and safety regulations. Normally, the user manual in Swedish is included if it is required for the product's use. Any technical specifications, specific requirements for accessory equipment and information on limitations and seals are stated on the respective product page to the extent that it is reasonable or follows from law.

§5. Payment

Gothenburg Coffee Group AB uses Shopify, PayPal and Stripe as intermediaries for handling payments.

With Stripe card payment you can pay with VISA, Mastercard and American Express. The card is charged in connection with orders. Stripe handles the card information and is authorized with PCI DSS certification to ensure that the customer's card details are transferred and stored securely in encrypted form.

§6. Fulfillment

Gothenburg Coffee Group AB commences fulfillment of this agreement when you as a customer receive the e-mail message "Order # confirmed". Gothenburg Coffee Group AB has completed its part of this agreement when you have received complete delivery of ordered products in your possession. You as a customer have completed your part of this agreement when you have paid in full payment and received delivery of ordered products in the manner agreed.

§7. Delivery

Products are delivered to the address you stated when ordering, or alternatively via agents in collaboration with our logistics partners DHL, UPS and Postnord. Gothenburg Coffee Group AB sends orders during non-holiday weekdays.

Shipping cost: The total shipping cost for an order is shown in the checkout.

Delivery time: If the delivery times stated below are not applicable to a purchase and if a delivery time is not specifically agreed outside this agreement, Gothenburg Coffee Group AB undertakes to fulfill the delivery without undue delay, however, no later than 30 days from the conclusion of the agreement. In the event that the customer pays in advance, Gothenburg Coffee Group AB reserves the right to wait for payment before delivery begins.

§ 8. Right of withdrawal and repurchase

Right of withdrawal Customers who enter into this agreement as a private person have the right to withdraw from the agreement in accordance with the law (2005: 59) on distance contracts and agreements outside business premises. The right of withdrawal is not applicable to customers who have entered into this agreement as a trader. The right of withdrawal is valid for 14 days (the withdrawal period), the time is counted from the day you received the delivery as a customer. The right of withdrawal gives the customer the right to investigate the goods and return them in case the customer regrets their purchase. When the customer regrets his purchase, he has the right to recover what he has paid on the condition that the customer has not used the products to a greater extent than is required to be able to examine them. When using the right of withdrawal, the customer must notify Gothenburg Coffee Group AB and then return all products covered by the order to Gothenburg Coffee Group AB without unnecessary delay, however, no later than 14 days. Upon return, the customer himself will pay for the return shipping. When the customer has given notice that this uses his right of withdrawal, Gothenburg Coffee Group AB will carry out repayment without unnecessary delay, however, no later than 14 days, provided that Gothenburg Coffee Group AB has received the products that the customer has returned or if the customer has provided proof of return. Repayment is made with the same means of payment as the customer used to the extent that it is technically possible. Any depreciation deductions and deductions for freight if the customer chooses an alternative other than standard freight may be made on the repayment. If you, as a customer, return fewer products than the order covers, only the goods value is refunded for the products you return. If the customer has handled the products more than is necessary to examine these and the handling caused the products to decrease in value. For example, the value of the products can be reduced by wear. In these cases, the customer is liable to Gothenburg Coffee Group AB for reasonable depreciation. A market-based assessment of the actual depreciation is made by Gothenburg Coffee Group AB in each individual case. Gothenburg Coffee Group AB's assessment is always made from a holistic perspective.

Some products are exempt from the right of withdrawal with support in law (2005: 59) on distance contracts and agreements outside business premises: Products that risk being destroyed, consumed or substantially degraded during the withdrawal period, such as food.

Use the contact details below to inform Gothenburg Coffee Group AB that you wish to cancel the purchase.

Contact

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlsson's Street 30

41755 Gothenburg

Phone: +4631502109.

§ 9. Complaints and warranty

A customer who purchased a product as a private person has the right to complain about the product if it is incorrect according to the Consumer Purchase Act (1990: 932) and the Consumer Service Act (1985: 716). The warranty covers original errors and applies for 3 years from the time the customer received the product in his possession. The warranty also covers faults that occurred during transport of the product to the customer. (see Complaints of transport damage below). A product that deviates from what has been agreed between the customer and Gothenburg Coffee Group AB or otherwise shows errors can also be considered incorrect. Errors that occur as a result of damage that the customer has caused are not counted as the original error.

If the customer advertises an incorrect product after 6 months from the time the customer received the product in his possession, the customer is also responsible for demonstrating that the defect in the product was original. Gothenburg Coffee Group AB therefore always recommends to examine products when they are delivered and to report any errors as soon as they are discovered. When complaining about the wrong product, you as a customer are primarily entitled to have the error remedied, or a fault-free product. In some cases you also have the right to cancel the agreement and get back what you paid. If the complaint is approved, the customer must be held harmless for any costs incurred as a result of the complaint. For example, costs for returning an incorrect product will be replaced by Gothenburg Coffee Group AB. Note that as a customer you as far as possible should minimize any costs that arise in the event a product proves to be incorrect. In the event of a complaint, each party shall, without undue delay, return what it has received, in the event that Gothenburg Coffee Group AB is to carry out the delivery, the customer is entitled to retain the defective product in its possession until it has received delivery of a flawless product.

To return incorrect products or materials, please see §10. Returns.

§10. Returns

When returning products or materials to Gothenburg Coffee Group AB, the products must be packaged in such a way that they are protected during transport. Gothenburg Coffee Group AB therefore recommends that you always pack products in the same way and with the same packaging as when the products were delivered to you. In case you packaged or packaged products in a bad way and the product is damaged during transport to Gothenburg Coffee Group AB, you as customer also bear the responsibility for the damage.

When returning products to Gothenburg Coffee Group AB you are responsible for ensuring that the products reach Gothenburg Coffee Group AB in undamaged condition. Gothenburg Coffee Group AB recommends that the customer uses traceable shipment upon return.

Return address:

Gothenburg Coffee Group AB

Anders Carlsson's Street 30

41755 Gothenburg

Sweden

Gothenburg Coffee Group AB repays the money without unnecessary delay when using the right of withdrawal or if a refund has been decided in a complaint case.

§11. Reservation

Gothenburg Coffee Group AB reserves the right to cancel the agreement in the event that the customer has acted in bad faith due to inaccuracies which the customer knew or should have realized, such as incorrect information about price or quantity on the website. In the event that the cancellation reservation is made valid, the customer is not entitled to damages or other compensation from Gothenburg Coffee Group AB. Gothenburg Coffee Group AB reserves the right to change the content of the website without notice, which includes, but is not limited to, supply, prices and promotions. However, such a change does not affect agreements already entered into between Gothenburg Coffee Group AB and the customer.

Gothenburg Coffee Group AB shall be deemed to be exempt from all obligations under this agreement if liability would otherwise have arisen due to an event that is outside this agreement, Gothenburg Coffee Group AB's activities or what otherwise follows from mandatory law.

§12. Disclaimer

Force Majeure In the event of government action or failure, new legislation, labor conflict, war or war danger, major disruption of public order, sabotage, extreme weather conditions, fire, explosion, natural disaster, accident or other circumstance beyond the control of Gothenburg Coffee Group AB and as Gothenburg Coffee Group AB could not reasonably overcome or foresee, Gothenburg Coffee Group AB shall have the right to withdraw from its obligations in this Agreement. In such an event, Gothenburg Coffee Group AB shall not be liable for damages in the event of damage that the customer has suffered.

Reservation for delivery delay outside Gothenburg Coffee Group AB control. If a delivery delay arises due to an event outside of Gothenburg Coffee Group AB's control, Gothenburg Coffee Group AB shall not be held liable for damages due to such delays in delivery. In such an event, the customer is not entitled to damages or other compensation from Gothenburg Coffee Group AB unless otherwise specifically agreed between Gothenburg Coffee Group AB and the customer or provision resulting from mandatory law.

§13. Personal data and privacy

Information such as personal data or other information or part of the document that the customer submits to Gothenburg Coffee Group AB will be stored and processed in digital format. Gothenburg Coffee Group AB is responsible for the data being stored and processed in accordance with the Personal Data Act. The customer's information will be used by Gothenburg Coffee Group AB to enable and ensure fulfillment of the Agreement and for marketing purposes by the company.

Personal data controller: Gothenburg Coffee Group AB (Org. 559158-5715)

Anders Carlsson's Street 30

41755 Gothenburg

Sweden

Customer information stored:

Name
Address
E-mail address
Phone number
Purchase history at Gothenburg Coffee Group AB
The information may also be disclosed to third parties, and used for the purposes set out below: -A contractual partner in payment services in order to ensure fulfillment of the agreement.

If you, as a customer, have entered into this agreement as a private person, you are entitled to request a registry extract free of charge once a year. A registry extract specifies what information is stored about you. You request this by sending a signed request to the above address. If the information we have about you is incorrect, incomplete or misleading, we will correct it. You, as a customer, can, at the written and signed request, have your customer information with Gothenburg Coffee Group AB deleted, subject to such information as is required for Gothenburg Coffee Group AB to be able to maintain good accounting and accounting practices.

§14. Other

Gothenburg Coffee Group AB routinely reports all fraud and fraud attempts.

If there are differences between the information on the website and other publications, the information provided on the website shall prevail. However, this does not apply to information that is obviously incorrect or misleading when comparing the various publications.

All material published on the website, including software, logos, audio files, trademarks and text & image is protected by intellectual property. The protection means that the material may not be used without the rights holder's permission, nor may the material be copied or otherwise transferred to third parties without the express permission of Gothenburg Coffee Group AB. Any violations are violated.

All information on the website, regardless of format, is published solely for informational purposes in order for visitors to use the website. Gothenburg Coffee Group AB is therefore not responsible for the consequences or damages that may occur if this information is used for any purpose other than the above stated.

Cookies, "cookies", are small files that are saved on the visitor's computer when they visit a website. The following types of cookie files are used on the site:

Session cookies: "Session cookies" are only temporarily saved on the visitor's computer in order for this to be able to use on the website without problems. When the visitor shuts down his or her browser, saving session cookies are also deleted.

Persistent cookies: "Permanent cookies" are saved on the visitor's computer and are permanent. Persistent cookies are used, among other things, to identify a recurrent visitor and sometimes also as a basis for statistical programs.

Opt-in: On the website you as a visitor always have the right to choose as soon as you visit our website if you want cookies to be saved on your computer. If you choose not to accept this, no permanent cookies will be stored on your computer, but this can lead to our website not working optimally when you visit it.

Disputes between Gothenburg Coffee Group AB and you as a customer are examined by the court that follows from mandatory legislation. In the event that a case is examined in the General Complaints Board, Gothenburg Coffee Group AB will comply with the committee's decision.

We are a customer-friendly company and are very keen to make sure that you are satisfied and feel confident about shopping with us. Customer service will help you with any questions that concern our offer or your purchase with us, no extra fees will be charged for any telephone contact. If any problem arises in connection with your purchase, we will always try to solve it together with you in the best way. If a customer case is examined in the General Complaints Board, Gothenburg Coffee Group AB will comply with the committee's decision.